Affärsidé och vision

Affärsidé: Att erbjuda byggkonsulttjänster med hög kvalitet, i rätt tid
och med rätt innehåll.

Vision: Företaget skall följa utvecklingen inom branschen och ha de
senaste kunskaperna och tekniska hjälpmedlen.