Utredningar

Exempel på utredningar är t.ex:

  • Att vid en ombyggnad undersöka vilka väggar som är bärande, om de går att riva och om de kan ersättas av andra bärande system
  • Att vid en om-, till-, och nybyggnad undersöka och utvärdera utförande av bärande stomme, byggnadssätt och grundläggning etc. Konsekvenser och kostnader av detta
  • Undersöka max. tillåtet axeltryck av fordon på parkeringsdäck

Se även Skadeutredningar