BAS (byggadministrativ service)

Inom byggnadsverksamhet finns det mycket att ta hänsyn till. Vi ger
rådgivning om det mesta, det kan vara t.ex:

  • Vilka lagar, normer, regler, föreskrifter, anvisningar etc. som
    påverkar ett byggprojekt
  • Val av entreprenad form (Total- eller Utförande/Generalentreprenad)
  • Val av besiktningsform (För-, Slut-, Efter- och
    Garantibesiktning)
  • Kvalitetsansvariges ansvar och befogenheter enl. PBL (Plan-
    och bygglag)