Konstruktionsberäkningar

En byggnad skall givetvis vara dimensionerad för de belastningar det
utsätts för. Det är t.ex. snötyngd, vindpåverkan och laster av
maskiner eller människor.

BKR (Boverkets konstruktionsregler) är det viktigaste regelverket
som ska följas vid byggnadskonstruktion. I BKR finns anvisningar för
t.ex. betong- stål- och träkonstruktioner. Sedan Januari 2011 gäller
EKS (europeiska konstruktionsstandarder, eurokoder).

Vi använder avancerade beräkningsprogram inom dessa områden.
Exempel:

Ramar Exempel 1
Ramar Exempel 2
Betongkonstruktioner Exempel
Finit element program (betong) exempel 1
Finit element program (betong) exempel 2
Stålkonstruktioner Exempel
Träkonstruktioner Exempel 1
Träkonstruktioner Exempel 2

Övriga beräkningar
I BBR finns anvisningar om energihushållning och värmeisolering för
byggnader. Företaget har även hjälp av beräkningsprogram för detta, t.ex. vid F-värdesberäkningar (f.d. U-värdesberäkningar).