Stålkonstruktioner exempel

Balk belastad med jämnt fördelad last och punktlaster
Balksektion