Skadeutredningar

Vi utför olika typer av skadeutredningar, det kan vara t.ex:

  • Fuktskador
  • Brandskador
  • Problem med inomhusmiljö
  • Statusinventering (hus- och industribyggnader etc.)
  • Korrosionsundersökning (rost) av stålkonstruktioner
  • Hållfasthetsundersökningar (snö- och vindlaster etc.)
  • Sprickbildning och otätheter (betongkonstruktioner etc.)