Traverser och telfrar (lyftbalkar)

Inom verkstads- och industribyggnader är hjälpmedel för tunga lyft
ofta nödvändiga.

  • Vi utför de hållfasthetsberäkningar och ritningar som krävs för
    att tillverka och montera en traversbana alt. telferbana (lyftbalk).
  • I samband med en ombyggnad krävs det ibland en undersökning om befintlig travers- alt. telferbana har tillräcklig förmåga att klara av en högre last vid lyft. Vi gör denna kontroll.

För hållfasthetsberäkningar använder vi avancerade
beräkningsprogram.