Kontroller

Ett sätt att kvalitetssäkra en byggnad är att utföra kontroll under
byggtiden. Vi tillhandahåller kunskaper och erfarenhet inom detta
område.

Kontroll kan ske av t.ex. betong- och stålarbeten.