Byggnadsbeskrivningar

Vid större byggentreprenader upprättas ofta en Teknisk beskrivning
enligt Hus AMA.

Vi har god erfarenhet av att upprätta denna typ dokument, som är en
viktig del av de handlingar som ingår i entreprenaden.