Byggnadsutformningar

En byggnad ska vara rätt utformad. Exempel på krav som ställs är:

  • Bra planlösning (rumsstorlek, tillgänglighet, handikappanpassning etc.)
  • Tilltalande utseende (färgsättning, gestaltning etc.)
  • Utrymning vid brand (utymningsvägar etc.)
  • Drift- och servicevänligt (städning, underhåll etc.)
  • Utformning med hänsyn till klimatet (regn, snö, vind etc.)
  • Lång livslängd (val av material etc.)