Kunder

Företaget anlitas av beställare inom kommuner, stat samt industrin
ex.vis LKAB.
Företaget samarbetar även med andra konsultföretag inom bygg, El
och VVS.