Tunga konstruktioner

Inom ”tung” industri krävs det att det bärande systemet för grundläggning, bjälklag och stomme klarar av de höga belastningarna.

Vi har god erfarenhet av att beräkna, rita och konstruera ,dvs. projektera t.ex. betongfundament, betong- och håldäcksbjälklag samt betong- och stålstommar.