Miljö

Som tjänsteföretag sker vår väsentligaste miljöpåverkan genom de
uppdrag vi utför. Vi fäster därför stor vikt vid att alla väsentliga
miljöaspekter i uppdragen hanteras riktigt.

En varaktig hållbar samhällsutveckling förutsätter att vi som tekniska
konsulter tar de ekologiska hänsyn, som krävs i lagar och
förordningar, och även strävar mot bra miljöval.

I samråd med vår kund uppnår vi bra miljöval i uppdragen. Detta
innebär att kund samtycker till att en eller flera lösningar
genomförs/redovisas som uppfyller högre miljökrav än normkrav.