AutoCAD projektering

Vi använder den digitala tekniken och programvaran AutoCAD vid all projektering. AutoCAD är idag branschstandard och används av de flesta konsultföretag.

Det mest moderna, avancerade och kraftfullaste hjälpmedlet för att framställa bygghandlingar (ritningar) är programvaran AutoCAD Architecture.

Vi har även de svenska applikationerna för arkitekter och konstruktörer som gör att vi kan projektera effektivt för våra förhållanden i Sverige. Med programmet skapar vi 3D-vyer, 2D-ritningar såsom planer, sektioner samt detaljer, enkelt och lättöverskådligt.

Exempel 1: 3D-vy stålstomme förråd
Exempel 2: 3D-vy stålstomme carport
Exempel 3: 3D-vy kyrka
Exempel 4: 3D-vy telferbana industrilokal
Exempel 5: 3D-vy småhus
Exempel 6: 3D-vy timmerstomme
Exempel 7: 2D-sektion gruppboende
Exempel 8: 2D-detalj kantbalk