Energideklarationer

Nu är vi behöriga att utföra Energideklarationer. Sedan hösten 2006 gäller lagen om energideklaration i Sverige. De flesta som äger en byggnad berörs av den nya lagen energideklaration för byggnader.

En energideklaration beskriver hur effektiv en byggnad är ur energisynpunkt. Den ger även möjlighet till jämförelser med
liknande byggnader. I samband med att den görs får man också veta om byggnaden kan förbättras, hur energianvändningen kan minskas och driftskostnaderna sänkas.

Företaget är godkänt som Ackrediterat Kontrollorgan och vi innehar kompetens som Certifierad Energiexpert.

Vi utför alltid platsbesök med besiktning av byggnaden i samband med Energideklarationen. Det är viktigt eftersom t.ex. ritningar med ytor och planlösning ska kontrolleras och att de energiförbättrande åtgärder som föreslås är praktiskt genomförbara och inte är skadliga för inomhusmiljön.

Läs mer på boverkets hemsida:
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/

Vi kan också termografera er byggnad. Termografi avslöjar t.ex. otätheter och onödigt värmeläckage.
Exempel: