Egenutvecklat beräkningsprogram för telferbana

Vi har utformat ett eget beräkningsprogram för telferbana i 1 till 3 fack med eller utan konsoler i Windows miljö.
Stålprofiler typ: IPE, HEA och HEB analyseras med hänsyn till spännvidd och rörlig belastning.

Programmet grundar sina kontroller och dimensioneringar enligt partialkoefficientmetoden på:

 • BKR 94 (Boverkets konstruktionsregler)
 • BSK 94 (Bestämmelser för stålkonstruktioner)
 • Telferbana SBI publikation 51

Det som kontrolleras är:

 • Påverkan av moment och tvärkraft i brottgränstillståndet i vertikal- och horisontal led
 • Nedböjning och lutning i bruksgränstillståndet i vertikal led
 • Utböjning i bruksgränstillståndet i horisontal led

Övriga möjligheter:

 • Val av automatisk dimensionering eller tvärsnittskontroll
 • Banan kan belastas med sneddragning av last
 • Dynamiskt tillskott kan appliceras
 • Avstånd mellan hjulen kan varieras
 • Olika stålkvaliteter kan väljas

Med detta beräkningsprogram kan vi erbjuda en tidseffektiv och komplett dimensionering av telferbana som är optimerad med hänsyn till materialet (stålkvalitet och dimension).