Kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och bygglag)

Vi har behörighet som certifierad kontrollansvarig med behörighet K
(komplicerad) enligt nya PBL (Plan- och bygglagen, SFS 2010:900)
som gäller från 2 maj 2011.

För att samhällets krav skall uppfyllas av byggherren (den som låter
uppföra ett byggnadsverk) kräver myndigheterna en Certifierad
Kontrollansvarig. 

Det innebär att det behövs en kontrollansvarig vid de flesta större
bygg- och rivningsåtgärder. Mindre åtgärder är undantagna som t.ex. små ändringar av en- eller tvåbostadshus. Mer information finns hos kommunens bygglovsavdelning.

Vi har kunskap och erfarenhet att hjälpa byggherren i detta
avseende.