Besiktningar

Vid större byggentreprenader görs ofta besiktningar.

Vi genomför alla typer av besiktningar såsom För-, Slut-, Efter- och
Garantibesiktning.