Betongkonstruktioner exempel

Balk belastad med utbredd last och punktlaster
Balk med armering
Balksektion