Ramar exempel 1

Brotorn belastad vertikal- och horisontallast
Brotorn deformation