Träkonstruktioner exempel 1

Limträbalk belastad med jämnt fördelad last
Limträbalk sektion